Thumb 1d2cf23aa701ad5cdbb89ac670779ef1ec6bd926

Anneke Den Besten Namens Afdeling Den Haag-Rijswijk, Rijswijk, 2282

Ik collecteer omdat Altijd lopen wij life. Dat kan nu niet. Daarom online. het Rode Kruis bij mij in de buurt mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, het opvangen van slachtoffers bij evacuaties, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Doneer daarom nu in mijn collectebus!
44 donateurs
€ 705 ingezameld