Thumb b3b0726312cf167605bc9fab45f46397dad8fa61
F731406b5be1bf94a97680d9832dbe07bd7807fa

Cees Kroon

Namens Afdeling Noord Kennemerland...

Ik collecteer omdat:

ik als voorzitter van de afdeling Noord-Kennemerland ontzettend trots ben op onze vrijwilligers. Zij volgen uitgebreide opleidingstrajecten en doen praktijkervaring op tijdens onze ondersteuning bij kleine- en grote evenementen. Dit alles ligt in deze periode tijdelijk stil, maar die goede opleiding en de praktijkervaring komen ons nu van pas in deze crisistijd, want ook bij ons en bij u in de buurt zetten onze vrijwilligers zich ook nu in. Zij ondersteunen de zorg op diverse terreinen, ze verspreiden voedselpakketten en bieden ondersteuning bij een evacuatie.

Van 21 tot 27 juni is de collecteweek van het Rode Kruis. Vanwege de coronacrisis mogen we dit jaar niet aan huis collecteren, maar omdat de kosten oplopen hebben we het geld wel hard nodig. Daarom vraag ik u om een digitale donatie en dat mag ook nu al, vooruitlopend op de collecteweek. Met uw donatie draagt u bij aan het lokale / regionale werk van het Rode Kruis in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Castricum en Bergen. Ook in uw buurt zetten onze vrijwilligers zich in. Juist in deze crisistijd is onze hulp hard nodig. Met uw bijdrage kunnen we mensen in nood blijven helpen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Cees Kroon
Voorzitter Rode Kruis, afdeling Noord-Kennemerland

39

donaties

€ 434

ingezameld