Thumb 78485f2bffa9aa0e526c4f8814614c9c8ccf5ffc

Ellen van Hoeve-v d Lende Namens Afdeling Bronckhorst, Bronckhorst, 7251

Ik collecteer omdat het Rode Kruis bij mij in de buurt mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, het opvangen van slachtoffers bij evacuaties, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Doneer daarom nu in mijn collectebus!
39 donateurs
€ 300 ingezameld