Veelgestelde vragen


Waarom is collecteren voor het Rode Kruis nu zo belangrijk?  

Het Rode Kruis is als noodhulporganisatie actief in het hele land. Zo helpt het Rode Kruis bijvoorbeeld met het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, het opvangen van slachtoffers bij evacuaties, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Onze hulp is in deze crisistijd belangrijker dan ooit. Als collectant lever je hierin een belangrijke bijdrage. Er is immers geld nodig om deze hulp te kunnen bieden.  

 

Hoe kan het dat er al een digitale collectebus voor mij is aangemaakt?

Om het iedereen makkelijk te maken, hebben we voor iedereen die heeft aangegeven te willen collecteren tijdens de Rode Kruis collecteweek alvast een persoonlijke digitale collectebus aangemaakt. Je ontvangt  automatisch een email en een SMS met een link naar je persoonlijke collectebus. Je kunt hem zelf nog persoonlijker maken met een eigen tekst en foto. Wil je liever geen persoonlijke digitale collectebus? Geef dat dan door aan digitalecollecte@redcross.nl en wij zullen je persoonlijke digitale collectebus verwijderen.

 

In welke periode mag ik digitaal collecteren?  

Vanaf 3 juni worden de persoonlijke digitale collectebussen aangemaakt voor de collectanten die al hadden aangegeven mee te willen doen met Rode Kruis collecte. Vanaf 3 juni is het ook mogelijk om zelf een digitale collectebus aan te maken. Vanaf deze datum mag je digitaal collecteren. De digitale collectebussen zullen 1 juli sluiten.

De landelijke collecteweek is van 13 t/m 19 juni. In die week gaan de Rode Kruis collectanten met een collectebus langs de deuren.

 

Kan iedereen digitaal collecteren?
Ja, iedereen mag zich inschrijven als digitaal collectant voor het Rode Kruis.  

 

Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?
Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

 

Hoe maak ik van mijn digitale collecte een succes? 
Bekijk de tips voor een succesvolle digitale collecte.  

 

Hoe werkt mijn persoonlijke QR-code?
Met de unieke QR-code van jouw collectebus komen mensen automatisch op jouw pagina uit om een donatie te kunnen doen. Maar hoe scan je zo'n QR-code precies? Dat is voor jou en je donateurs handige informatie. Zie hieronder de drie stappen:

  1. Open de QR-scanner of de camera functie (deze laatste optie geldt voor Apple gebruikers).
  2. Scan de Ideal QR-code.
  3. Volg de stappen op de telefoon.

Let op: deze QR code kun je niet scannen via een bankieren-app. Alleen met een universele QR code scanner of met je camera op je smartphone als deze dat ondersteunt.

  

Waar collecteer ik voor als collectant van het Rode Kruis? 
Als collectant van het Rode Kruis collecteer je voor de Rode Kruis-afdeling die in jouw postcodegebied valt. Zo komen de opbrengsten 100% ten goede aan de lokale activiteiten van het Rode Kruis, ook in deze crisistijd. Als digitale collectant is jouw collectebus aan de desbetreffende Rode Kruis-afdeling gekoppeld. Bij het aanmaken van een digitale collectebus kan je op afdelingsnaam, gemeente of postcode zoeken om vervolgens jouw collectebus aan de juiste afdeling te koppelen.  

 

Collecteren we niet voor het salaris van de directeur?  
Het opgehaalde geld gaat ook tijdens deze collecte naar de lokale activiteiten van de afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur.  

 

In hoeverre is er controle op een goede besteding van het geld?  
Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om geld te werven binnen de vooraf vastgestelde normen blijft. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.  

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Rode Kruis collecte?
Kijk voor meer informatie op www.rodekruis.nl/collecte. Staat jouw antwoord er niet tussen. Stuur dan een mailtje naar digitalecollecte@redcross.nl.