Thumb 2021da538fd4a2eae4187e36b53c0a12759f58b7

Rode Kruis afdeling Bodegraven e.o. Namens Afdeling Bodegraven e.o., Bodegraven-Reeuwijk, 2411

Wij collecteren omdat Rode Kruis Bodegraven werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften om haar belangrijke activiteiten te kunnen voortzetten. Daarom zamelen wij ieder jaar tijdens de collecteweek geld in. Met de opbrengst van de collecte worden EHBO- en reanimatiecursussen georganiseerd, EHBO-materialen aangeschaft en onderhoudskosten betaald van hulpverleningsmaterialen zoals tassen, tenten en brancards.
8 donateurs
€ 62 ingezameld