Thumb 0f6516f44fe5b675788635050e47a209de596983

Rode Kruis Noord-Kennemerland Namens Afdeling Noord-Kennemerland, Alkmaar, 1823

Wij collecteren omdat het Rode Kruis (ook) in onze regio mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de GGD’s en vervoer van patiënten, het opvangen van slachtoffers bij calamiteiten / evacuaties, het verlenen van EHBO, het regelen van voedselpakketten, etc. De opbrengst van de collecteweek van 13 t/m 19 juni willen we binnen onze afdeling gebruiken om het aantal AED’s, de reanimatiepoppen en ook kinderpoppen uit te breiden en te onderhouden. Aanschaf en onderhoud zijn grote kostenposten. Alleen met goed opgeleide vrijwilligers en goed materiaal kunnen wij het lokale / regionale werk van het Rode Kruis in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Castricum en Bergen voortzetten op de manier zoals iedereen dat van ons gewend is. Met uw bijdrage kunnen we mensen in nood (ook in uw buurt) blijven helpen. Wij zijn overal, maar zonder u nergens! Hartelijk dank voor uw bijdrage. Cees Kroon Voorzitter Rode Kruis, afdeling Noord-Kennemerland
2 donateurs
€ 4 ingezameld