Thumb 5e01d809dfe2691079631586a5e6eb8ec912efe4
F731406b5be1bf94a97680d9832dbe07bd7807fa

Rode Kruis Zaanstreek-Waterland

Namens District Zaanstreek Waterla...

Ik collecteer omdat:

Van 21 t/m 27 juni is de collecteweek van het Rode Kruis Zaanstreek-Waterland. Wij collecteren deze week niet huis-aan-huis vanwege de coronacrisis. Daarom vragen wij je om een digitale donatie.

In Zaanstreek-Waterland zetten meer dan 200 vrijwilligers zich in, ook tijdens deze coronacrisis. Onze vrijwilligers ondersteunen de zorg met patiëntenvervoer en intakes bij ingangen van ziekenhuizen, helpen de GGD bij testen, ondersteunen de Voedselbank Zaanstad en helpen kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld boodschappen of een luisterend oor.

Juist in deze crisistijd is onze hulp hard nodig. Met jouw bijdrage kunnen we mensen in nood blijven helpen.

25

donaties

€ 129

ingezameld