Icon default big

Sandra Mulckhuyse Namens Afdeling Zuid-Kennemerland, Heemstede, 2102

Ik collecteer omdat het Rode Kruis bij mij in de buurt mensen in nood helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van GGD’s en ziekenhuizen, het opvangen van slachtoffers bij evacuaties, het verlenen van EHBO en het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten aan mensen die dat hard nodig hebben. Doneer daarom nu in mijn collectebus!
0 donateurs
€ 0 ingezameld