Thumb 4fe39a65b58134fc9a8fe8618c4e46f6261c094f
F731406b5be1bf94a97680d9832dbe07bd7807fa

Tia van der Let

Namens Afdeling Utrecht, Utrecht, ...

Ik collecteer omdat:

Ik al vele jaren vrijwilliger ben bij het Rode Kruis. Sinds ruim 10 jaar coördineer ik de collecteweek in de wijk Wittevrouwen in Utrecht. Vorig jaar nog huis-aan-huis met een fysieke collectebus (zie foto), nu voor het eerst met een digitale. Doe jij ook een digitale donatie? Daarmee draag je bij aan het lokale werk van het Rode Kruis. Ook bij jou in de buurt zetten onze vrijwilligers zich in. Als het straks weer mogelijk is, helpen ze bij evenementen. Ze ondersteunen de zorg in crisistijd, verspreiden voedselpakken of bieden hulp bij een evacuatie. Met jouw bijdrage kunnen we mensen in nood blijven helpen. Hopelijk halen we minstens zo veel geld op als in voorgaande jaren. Help je me mee?

19

donaties

€ 181

ingezameld